Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Formularz Kontaktowy

 

1. Wstęp

 

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o.

Odpowiemy na Pani/Pana pytanie, sugestię lub prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe.

W związku z powyższym oraz w związku z ogólną informacją dostępną pod adresem https://www.travel-free.pl/ochrona-danych.html chcielibyśmy przedstawić Pani/Panu bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie Pani/Pan nam podali wypełniając formularz kontaktowy pod adresem: https://www.travel-free.pl/o-nas/kontakt.html.

Wszystkie procedury oraz środki, jakie stosujemy w zakresie przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymogom przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności, a są to w szczególności:

Jeżeli powyżej wskazane regulacje zostaną zmienione, odpowiednio dostosujemy nasze procedury oraz środki, tak aby pozostały w zgodzie z tymi regulacjami. 

 

2. TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. jako administrator danych osobowych

 

Wypełniając formularz kontaktowy udostępnili nam Państwo dane osobowe, które będziemy przetwarzać przez określony czas i w odniesieniu do tych danych będziemy ich administratorem (“Administrator”), który będzie odpowiedzialny za prawidłowość przetwarzania oraz ochronę Państwa danych.

Administrator: TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o., z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Strzelecka 9-11, kod pocztowy 66-470, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS Nr 266075, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. jako Administrator przetwarza dane osobowye w zgodzie z wymogami RODO oraz innych mających zastosowanie przepisów prawa.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane zgodnie z następującymi zasadami. 

 

3. Dane podlegające przetwarzaniu

 

Będziemy przetwarzać dane, jakie Państwo nam podali wypełniając formularz kontaktowy, to jest następujące dane: imię i nazwisko, prefiks (Pani lub Pan), adres e-mail.

Takie dane są konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na pytanie, sugestię lub prośbę wyrażoną w części formularza kontaktowego określoną jako “Treść wiadomości”.

Jakiekolwiek przetwarzanie danych osobowych jest zawsze związane z celem, dla jakiego się odbywa oraz podstawami określonymi w przepisach prawa w rozumieniu art. 6 RODO, w szczególności, w celu realizacji umowy lub przeprowadzenia negocjacji dotyczących umowy, wypełnienia zobowiązań Administratora, w celu ochrony uprawnionych interesów Administratora lub na podstawie zgody osoby, która dane udostępniła.

Dane osobowe, jakie Państwo nam podali w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie przez okres konieczny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie, sugestię lub prośbę i nie dłużej niż przez jeden (1) miesiąc od daty, w którym dane zostały udostępnione, a po tym terminie dane zostaną usunięte. W tym przypadku celem przetwarzania danych będzie umożliwienie udzielenia odpowiedzi na pytanie, sugestię lub prośbę klienta, a podstawę prawną stanowić będą: uprawniony interes Administratora lub, odpowiednio do okoliczności, wypełnianie prawnych obowiązków Administratora.

 

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

 

TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa w rozumieniu art. 15 do art. 22 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków tam określonych):

Ponadto, osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
https://www.uodo.gov.pl/pl

 

 

5. Kontakt z nami

 

W razie jakichkolwiek pytań lub jeżeli Pani/Pan chcieliby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wykonać inne przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, proszę kontaktować się z nami w następuący sposób:: 

 

Aby, przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat.

Tak, mam co najmniej 18 lat.