Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości handlowych (Newsletter)

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, które dobrowolnie podałam/podałem spółce TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o., aby otrzymywać od tej spółki regularne wiadomości handlowe w formie newslettera, które będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej. W związku z tym, niniejszym oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, która jest dostępna na stronie TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o. pod adresem: https://www.travel-free.pl/ochrona-danych.html.

Zostałam poinformowana/zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest TRAVEL FREE TRAVEL FREE POLAND sp. z o.o., z siedzibą w Kostrzynie, ul. Strzelecka 9-11, , kod pocztowy 66-470, KRS Nr 266075. Przyjmuję do wiadomości, że w toku przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego profilowania lub podejmowania decyzji względem mojej osoby. Wyrażam niniejszą zgodę dobrowolnie i jest mi wiadomo, że mogę ją w każdej chwili wycofać.

Wyrażam również zgodę na to, aby otrzymywać informacje handlowe w formie newslettera przesyłane do mnie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej. Wyrażam niniejszą zgodę dobrowolnie i jest mi wiadomo, że mogę ją w każdej chwili wycofać.

 

Aby, przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat.

Tak, mam co najmniej 18 lat.